Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
SEU140468
Hankinnan nimi
Ensiapulaukut ja ensiapukaappien tarvikkeet toimipaikkoihin
Päätöspäivämäärä
22.12.2017
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Adaxer Oy (1.) - Kohde 1. Ensiapulaukut ja ensiapupakkaukset toimipaikojen tarpeisiin - Kohde 2. Toimipaikkojen ensiapukaappien sisältö Sharkmed Oy (2.) - Kohde 1. Ensiapulaukut ja ensiapupakkaukset toimipaikojen tarpeisiin - Kohde 2. Toimipaikkojen ensiapukaappien sisältö

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti toimipaikkoihin soveltuvien ensiapulaukkujen ja ensiapukaappien tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2018 - 31.12.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 01.01.2021 - 31.12.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman eli vähintään kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy. Muut tuotteet hankitaan hinnaston perusteella edullisemmalta toimittajalta. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille.