Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
142103
Hankinnan nimi
Jätevedenpuhdistamoiden ja kaatopaikkojen kuormitus-, velvoite-, vesistö- ja kalataloustarkkailut vuosille 2018-2021
Päätöspäivämäärä
2.2.2018
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Pöyry Finland Oy - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Kajaani (1) - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Sotkamo (1) - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Suomussalmi (1) - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Kuhmo (1) - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Puolanka (1) - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Paltamo (1) - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Vaala (1) - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Hyrynsalmi (1) - Kaatopaikkojen velvoitetarkkailu Ristijärvi (1) - Puhdistamojen kuormitus- ja Kajaani (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu - Puhdistamojen kuormitus- ja Hyrynsalmi (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu - Puhdistamojen kuormitus- ja Suomussalmi (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu - Puhdistamojen kuormitus- ja Kuhmo (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu - Puhdistamojen kuormitus- ja Puolanka (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu - Puhdistamojen kuormitus- ja Paltamo (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu - Puhdistamojen kuormitus- ja Vaala (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu - Puhdistamojen kuormitus- ja Sotkamo (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu - Puhdistamojen kuormitus- ja Ristijärvi (1) vesistötarkkailut sekä kalatatoustarkkailu

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin Kajaanin / Kainuun kuntien hankintarengas pyytää tarjousta jätevedenpuhdistamoiden ja kaatopaikkojen kuormitus-, velvoite-, vesistö- ja kalataloustarkkailuista vuosille 2018 - 2021