Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
136702
Hankinnan nimi
Liikennemerkit, -tarvikkeet, opastetaulut ja kiinteistöopasteet,
Päätöspäivämäärä
5.2.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

AS-Muovi Oy - Pos 3. Sulkulaitteet (alv 0%) (2.) Elfving Signum Oy Ab - Pos 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) (3.) - Pos 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) (2.) - Pos 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) (1.) ELPAC OY - Pos 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) (2.) - Pos 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) (1.) - Pos 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) (3.) Joen Kilpituote Oy - Pos 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) (4.) Liikennetuotteet Oy - Pos 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) (1.) - Pos 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) (3.) - Pos 3. Sulkulaitteet (alv 0%) (1.) - Pos 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) (2.) Plastiset Oy - Pos 4. Aurausviitta (alv 0%) (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti liikennemerkkien, -tarvikkeiden, opastetaulujen ja kiinteistöopasteiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2018-31.12.2019 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset seuraavasti: -POS 1, 2 ja 3 osalta valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa/kohderyhmä. Tilaajat tulevat tekemään tilaukset valituilta sopimustoimittajilta, jonka tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. tuote on hinnaltaan halvin ja käyttötarkoitukseen soveltuvin. -POS 4 osalta valitaan yksi (1) sopimustoimittaja/kohderyhmä. Tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan sopimustoimittajalta. -POS 5 osalta kaikkien tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttävien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten jättäneiden toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaajat tulevat tekemään tilaukset valituilta sopimustoimittajilta, jonka tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. tuote on hinnaltaan halvin ja käyttötarkoitukseen soveltuvin.