Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
SSKKY/20/02.08.01/2018
Hankinnan nimi
Taitajankatu 6 A-siiven vesijohtoverkoston linjasaneeraus
Päätöspäivämäärä
31.5.2018
Hankintayksikkö
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Valitut toimittajat

SALON FINNPUTKI OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Salon seudun koulutuskuntayhtymä pyysi tarjouksia Taitajankatu 6 vesijohtoverkoston uusimisesta (linjasaneeraus). Rakennuskohteen osoite Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Taitajankatu 6, 24240 SALO Urakan sisältö: rakennushanke käsittää Salon seudun koulutuskuntayhtymän Taitajankatu 6 oppilaitosrakennuksen vesijohtoverkoston uusimisen laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa ja niiden mukaisesti. Urakan alustava aikataulu on seuraava (tarkentuu urakkaneuvottelussa) - runkolinjat käytävien osalla: viikko 30 - haarat / kalustaminen: viikko 32 - auditorion alapuoleinen kellari: viikko 33 Urakkasopimus laaditaan pienurakkasopimuslomakkeelle RT 80265. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660), jollei laskenta-asiakirjoissa muuta mainita. Sopimus syntyy vasta, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.