Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
186072
Hankinnan nimi
Siikajoen kunnan ns. pienien maanrakennus- ja kunnossapitokohteiden maa-ainestoimitukset ja konetyöt
Päätöspäivämäärä
13.6.2018
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Agripiha Avoin yhtiö - Traktori K. Hildén Ay - Maa-ainekset / Ruukki - Maa-ainekset / Revonlahti - Maa-ainekset / Paavola - Maa-ainekset / Siikajoenkylä - Konetyöt / kaivinkoneet/ tela-alusteinen - Konetyöt / kaivinkoneet / pyöräalustainen - Konetyöt / pyöräkuormaaja - Konetyöt / kuorma-auto - Traktori Kangas Arto - Konetyöt / kuorma-auto - Maa-ainekset / Paavola - Maa-ainekset / Revonlahti - Maa-ainekset / Ruukki Koneurakointi S. Mankinen - Maa-ainekset / Revonlahti - Traktori OMA - Traktori Pienkaivupalvelu Tuomo Hovi - Traktori - Konetyöt / kaivinkoneet/ tela-alusteinen Ruukin Kiinteistöhuolto - Maa-ainekset / Ruukki - Maa-ainekset / Revonlahti - Maa-ainekset / Paavola - Maa-ainekset / Siikajoenkylä - Konetyöt / kaivinkoneet/ tela-alusteinen - Konetyöt / pyöräkuormaaja - Konetyöt / kurottaja - Konetyöt / telapuskutraktori - Konetyöt / kuorma-auto - Traktori Veikko Toppila - Traktori - Konetyöt / kurottaja - Konetyöt / kaivinkoneet/ tela-alusteinen

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Siikajoen kunnan tekninen toimi (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjouksia pienimuotoisten ns. pienien maanrakennus- ja kunnossapitokohteiden maa-ainestoimituksista ja konetöistä kaksivuotisena sopimuskautena vuosille 2018 - 2019 puitesopimusperiaatteella. Kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet otetaan mukaan puitesopimusjärjestelyyn. Urakoitsijalla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää tehtävää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. Pienistä rakennus- ja kunnossapitotöistä voidaan mainita mm. tienvarsien ja puistoalueiden niittoa kaava-alueilla, kaavateiden lakaisua keväällä, pieniä kaivuutöitä, ruokamullan toimitusta pihoille ja leikkikentille, leikkikenttien ja liikunta-alueiden kalustojen asennuksia, kaava-alueella olevien kuivatusojien kaivamista ja entisten aukaisua, liikennemerkkien asentamista, jäätyneiden rumpujen sulattamista. Kaavateiden rakentamispuolella rakennetaan pienehköjä kaavateiden jatkoja tarpeen mukaan. Huumolan kaatopaikan maisemointi jatkuu kasvukerroksen osalta, jota levittetään n. 30 cm kerros maisemoitavalle alueelle. Maisemointi tehdään kesäaikoina vuosina 2018, 2019 ja 2020. Vuoden aikana tulee myös muita pieniä nimeämättömiä kohteita, joissa tarvitaan erilaista konekalustoa ja maa-aineksia. Kunnalla voi olla samanaikaisesti menossa useita pieniä konetöitä vaativia kohteita, joten kunta pidättää oikeuden tilata työt useammalta urakoitsijalta. Konetöiden valintaperusteena tilaaja pitää hinnan lisäksi myös sitä, että työmaalle valitaan kone työmaan kokoluokan, työmaan luonteen ja sijainnin mukaan. Kunnassa on neljä eri taajamaa: Paavola, Ruukki, Revonlahti ja Siikajoki, joten etäisyydet ovat pitkiä. Mikäli urakoitsijalla on muualla samanaikaisesti menossa kohteita, eikä pysty vastaamaan kunnan tilaukseen sillä hetkellä, kunta pidättää oikeuden valita toinen urakoitsija kohteeseen, joka tarkoittaa sitä, että tarjous ei ole ns. sitova urakoitsijan puolelta. Kunta pidättää oikeuden kiireellisyyttä vaativissa töissä tilata konetyöt ja maa-ainekset sieltä, mistä ne saadaan erittäin nopeasti työmaalle. Kunta pidättää oikeuden hankkia kuonahiekkaa routaeristystä vaativiin kohteisiin, mikäli kukaan tarjoajista ei sitä tarjoa. Kunta pidättää oikeuden kilpailuttaa kunnan kannalta katsottavat yksittäiset isommat työt erikseen harkintansa mukaan. Puitejärjestelyn työkieli on suomi. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 23.5.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 24.5.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 31.5.2018 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe