Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
178745
Hankinnan nimi
Taajamametsien traktoriurakointi
Päätöspäivämäärä
21.6.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Leo Kareinen - Taajamametsien traktoriurakointi (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin teknisen keskuksen toimeksiannosta konetyönä tehtyjen hakepuun, puutavaran ja risujen kuljetusten hankinnan metsävarusteisella traktorilla Joensuun kaupungin alueella sijaitsevilta kaupungin omistamilta metsätiloilta sopimuskaudelle 01.07.2018 - 30.06.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.07.2020 - 30.06.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen erillinen puitesopimus.