Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
29052018
Hankinnan nimi
Pihasuunnittelu
Päätöspäivämäärä
27.6.2018
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Harju Soini Maisema ja ympäristö - Pihasuunnittelu Nomaji maisema-arkkitehdit Oy - Pihasuunnittelu WSP Finland Oy - Pihasuunnittelu

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin toimitilajohdon hallinnassa olevien kiinteistöjen piha-alueiden korjaus- ja muutostöihin liittyvät pihasuunnittelupalvelut. Valtaosa kohteista on koulu- tai päiväkotipihoja. Toimeksiannot toteutetaan kiinteässä yhteistyössä käyttäjän edustajien ja tilaajan kanssa. Suunnittelutehtäviin sisältyvät mm. seuraavat tehtäväkokonaisuudet: - leikki- ja pelialueiden sekä niiden välineistön suunnittelu - kasvillisuuden ja pintamateriaalien suunnittelu - valaistuksen suunnittelu - huolto- ja liikennejärjestelyt - pienimuotoiset piharakennelmat - aidat ja portit - pääsuunnittelijana toimiminen mikäli kyseessä kohde, jossa muutostyön kohteena on pelkkä piha - loppukäyttäjien osallistaminen (oppilaat, opiskelijat, päiväkotilapset ja henkilökunta). Hankkeiden suunnittelussa noudatetaan pihasuunnittelun tehtäväluetteloa PIHA18 (RT 10-11298) soveltuvin osin.