Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2018-2153
Hankinnan nimi
Saarenkolmion rakennettavuusselvitys
Päätöspäivämäärä
20.8.2018
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Pöyry Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt tarjouksia FCG Suunnittelu tekniikka Oy:ltä, Pöyry Finland Oy:ltä, Sito Oy:ltä sekä Sweco Oy:ltä. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuskausi päättyy, kun annettu tehtävä on vastaanotettu ja hyväksytty. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.