Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
175715
Hankinnan nimi
Digitaalinen ultraäänilaite radiologian toimintayksikköön / Siun sote
Päätöspäivämäärä
10.9.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

GE Healthcare Finland Oy - Digitaalinen ultraäänilaite radiologian toimintayksikköön

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun soten käyttöön tulevan korkeatasoisen digitaalisen ultraäänilaitteen hankinnan. Ultraäänilaitteen pääasiallisin käyttötarkoitus on radiologiset diagnostiset ultraäänitutkimukset sekä ultraääniohjatut toimenpiteet. Laitteen on sovelluttava radiologisiin ultraäänitutkimuksiin mukaan lukien vatsan, kaulan, verisuonten, rintojen, kainaloiden, kivesten ja raajojen sekä muiden pehmytkudosten ultraäänitutkimukset sekä pediatristen potilaiden ultraäänitutkimuksiin. Laitteen soveltuvuudesta esitettyyn käyttötarkoitukseen päättää tilaaja (Siun sote). Tarjotun digitaalisen ultraäänilaitteiston edellytetään muodostavan toimiva kokonaisuus sekä sisältävän normaaliin käyttöön tarvittavat ohjelmat ja varusteet, vaikka niitä ei olisi tarjouspyynnössä erikseen mainittukaan. Tarjottavan laitteiston tulee ensisijaisesti olla uusi, mutta myös uudenveroiset esittelylaitteistot huomioidaan, mikäli niille annetaan uutta laitteistoa vastaavat takuuehdot.