Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
187573
Hankinnan nimi
Puupelletti, Joensuu ja Polvijärvi
Päätöspäivämäärä
13.9.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Stora Enso Wood Products Oy - Pos. 2 Polvijärven kunta - Pos 1. Joensuun kaupunki

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puupelletin toimittamisen hankinnan Joensuun kaupungille sekä Polvijärven kunnalle sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 + optio 2 vuotta. Sopimus jatkuu 2 vuodella ajalle 01.01.2021 - 31.12.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.