Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
191576
Hankinnan nimi
Kiinteistönhoitopalvelut, Nurmes
Päätöspäivämäärä
10.10.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sonipal Oy - Vaihtoehtoinen tarjous: koko alue

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelun hankinnan Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot Oy:n tarpeisiin sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2022 ja mahdollinen 1+1 vuoden optio. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023 sekä 1.1.2024 - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Yhtiöllä on 17 eri kohdetta, joissa on yhteensä 319 huoneistoa. Kohteet ovat jaettu kolmeen (3) alueeseen, joista voi tarjota yhtä tai useampaa aluetta. Lisäksi on mahdollista jättää vaihtoehtoinen tarjous koko alueesta. Kyseessä on alueiden 1-3 osalta yhden toimittajan hankintasopimus per kohderyhmä, mutta jos Vaihtoehtoinen tarjous: koko alue tulee valituksi, niin kyseessä on yhden toimittajan hankintasopimus. Vaihtoehtoinen kohde sisältää koko alueen kiinteistönhoidon, jossa tarjous jätetään alueiden 1-3 urakoista kokonaisuudessaan (vaihtoehtoinen). Näistä tullaan valitsemaan halvempi toteutustapa. Kohtaan "Vaihtoehtoinen tarjous: koko alue" tarjottu hinta sisältää kaiken yllä mainituissa alueissa 1-3 mainittujen kiinteistöjen hoidon. Mikäli alueiden 1-3 erilliset voittavat tarjoukset ovat yhteensä edullisempi kuin vaihtoehtoisen tarjouksen voittava tarjous, valitaan alueille 1-3 oma urakoitsija kullekin. Mutta jos vaihtoehtoinen voittava tarjous ko. alueista on halvempi kuin alueiden 1-3 erilliset voittavat tarjoukset yhteensä, niin valitaan vaihtoehtoinen tarjous.