Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VLK/1178/02.06.00/2018
Hankinnan nimi
Valkeakosken kaupungin keittiöiden suurkeittiölaitteiden määräaikaishuolto- ja viankorjaus tarjouspyyntö
Päätöspäivämäärä
12.11.2018
Hankintayksikkö
Valkeakosken kaupunki
Valitut toimittajat

MV-jäähdytys Oy ja TH-Line Oy.

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Tarjouspyynnön kohteena ovat Valkeakosken kaupungin keittiöiden suurkeittiölaitteiden vikojen korjaukset, määräaikaishuoltojen (tekstissä käytetään myös määritelmää vuosihuolto) teko ja tarvittaessa asennusten suorittaminen Valkeakosken kaupungin suurkeittiöissä. Tavoitteena on suurkeittiöiden turvattu käytettävyys siten, että laitteiden ja koneiden määräaikaishuollot ja viankorjaukset tulevat tehtyä, sovittua ja raportoitua niin tilaajan kuin keittiöiden päivittäistoiminnan kannalta kokonaistaloudellisesti, tehokkaasti ja edullisesti. Työ ja materiaalit tulee olla laadukkaita, joilla pyritään varmistamaan käyttövarmuus ja työturvallisuus. Palvelu tulee tuottaa niin, että keittiöt pystyvät toimimaan vähäisin toimintakatkoksin. Keittiötiedot osoitteineen on lueteltu liitteessä 1. Vuosihuolto, viankorjaus, varaosat ja raportointi: Vuosihuollolla tarkoitetaan laitteiden kunnon tarkistusta säännöllisesti niin, että laitteista ei ole työturvallisuusvaraa ja että laitteen heikot osat korjataan ennen osan lopullista rikkoontumista mahdollistaen laitteen jatkuva käyttö. Kuitenkin yli 500 euroa maksavien osien vaihdosta keskustellaan tilaajan kanssa ennen korjausta. Vuosihuoltoon kuuluu tekninen tarkastus ja tarvittaessa vikojen korjaus sekä kalkinpoisto palvelun tuottajan kustantamilla ja laadukkailla kalkinpoistoaineilla. Vuosihuollot tehdään keittiön toiminnan näkökulmasta hiljaisina hetkinä, keittiöhenkilöstön läsnä ollessa ja huollot sovitaan aina keittiökohtaisesti. Raportti vuosihuollon tekemisestä ja tuloksista toimitetaan ruokapalveluun, mielellään sähköisesti. Vuosihuollot suoritetaan korjauskäyntikertojen yhteydessä ja tehdään liitteen 1 mukaisin tiheyksin. Keskuskeittiöiden laitteita ovat: - sekoittavat padat 3-5 kpl - yhdistelmäuunit 3 - 5kpl - hella, 4-levyinen - yleiskone, iso - tunneliastianpesukone - pakastinkaappeja tai -huoneita 2-6 kpl - kylmäkaappeja tai -huoneita 2-6 kpl - pikajäähdytyslaitteita 1 Jakelukeittiöiden laitteita ovat: - yhdistelmäuuni 1-2 - yleiskone - kupuastianpesukone - pakastinkaappeja ja kylmäkaappeja 2-5 Viankorjaus: Vian korjauspalvelun hankintaa varten keittiöille on annettava palvelun tuottajan puhelinnumero, johon viankorjaustarve ilmoitetaan. Vika tulee korjata mahdollisimman pian vioittuneen koneen käyttöpaikalla. Keskuskeittiön laitteille korjaus tulee tehdä vähintään vuorokauden sisällä ilmoituksesta ja palvelukeittiöiden laitteille viimeistään kahden vuorokauden sisällä ilmoituksesta. Vikailmoituksia tulee voida antaa kello 8.00 -18.00 välisenä aikana jokaisena päivänä vuodessa. Vikoja voi korjata vain keittiön aukioloaikoina, ellei asiasta tapauskohtaisesti muuta sovita. Palvelun tuottajan pitää pystyä korjaamaan laitteita myös viikonloppuisin. Viankorjauksia tehdään Valkeakosken kaupungin keittiöille arviolta keskimäärin 1-2 kertaa viikossa. Varaosat Palvelun tuottajalla on varastossaan yleisimpiä keittiölaitteiden varaosia. Varaosahinnoittelun tulee vastata maahantuojan tai varaosatoimittajan varaosahinnoittelua. Palvelun tuottaja sitoutuu vertailemaan hankittavien varaosien hintoja ja hankkii laadukkaita varaosia vertailun perusteella. Tarvittaessa palvelun tuottajan on pystyttävä perustelemaan varaosan hinta tilaajalle. Raportointi Palvelun tuottaja sitoutuu kirjaamaan kaikki Valkeakosken kaupungin keittiöissä keittiölaitteille tehdyt korjaukset, ajankohdat ja toimenpiteet. Kirjauksen tarkoituksena on seurata laitekohtaista korjaustarvetta. Raportit toimitetaan ruokapalvelukeskukseen. Tarjouksessa tulee olla kerrottu seuraavat asiat: 1. Osaaminen ja kalusto Tarjoajan tulee osoittaa, että tarjoajan työntekijöillä on koulutus ja kokemus korjata Metoksen, Electroluxin, Dietan, Huurteen sekä muiden tunnettujen laitevalmistajien suurkeittiölaitteita, kylmälaitteita, astianpesukoneita sekä ateriapalveluateriapakkauslaitteita. Korjaushenkilöstöllä tulee olla sähköturvallisuus-, työturvallisuus- ja tulityökortti sekä S3-urakointilupa ja kylmäluvat vähintään 3 kg:n asti. Huoltoautojen tulee olla pienipäästöisiä. 2. Kalkinpoisto Palvelun tuottaja sitoutuu tekemään kalkinpoiston laitteisiin huoltokertojen yhteydessä. Kalkinpoisto tehdään tarjoajan kustantamilla kalkinpoisto-aineella. 3.Korjauskäyntien yhdisteleminen Palvelun tuottaja sitoutuu korjaamaan myös muiden pisteiden korjaustarpeet yhdistetyillä korjauskäynneillä. Matkoja yhdistelemällä otetaan osaltaan huomioon kestävä kehitys. Tällöin laskutetaan vain yksi käyntikerta. Hintavertailu Hintavertailu tehdään kahden vuoden jaksolta arvioitujen käyntikertojen mukaan: Vuosihuoltokerrat keskuskeittiössä 1 x vuosi, vuosihuoltokerrat palvelukeittiössä 1 x 2 v, viankorjaushuollon tuntihinta kahdessa vuodessa 104 ja käyntikertoja kahdessa vuodessa 210. Vuosihuollon hinta Vuosihuollon hinta ilmoitetaan käyntikertaa kohti, jakelukeittiölle yksi hinta ja keskuskeittiölle yksi hinta. Vuosihuollon hinta tulee pitää sisällään työn, pientarvikkeet (hinta alle 5 €/ ALV 0%), matkat ja raportoinnin. Vuosihuollon yhteydessä mahdollisesti tarvittavat varaosat ja tarvikesarjat laskutetaan toteutuneen mukaan erikseen. Vuosihuollot tehdään keskuskeittiössä yhden kerran vuodessa ja jakelukeittiöissä yhden kerran kahdessa vuodessa keittiöiden kanssa sovittuna aikana. Keittiössä tulee olla henkilöstö paikalla vuosihuollon aikana. Viankorjaushuollon tuntihinta Viankorjaushinnat ilmoitetaan työtuntihintana, joka lasketaan siitä, kun palvelun tuottaja ilmoittautuu keittiöllä ja laskenta loppuu siihen, kun korjaaja poistuu keittiöltä. Viankorjaushuoltokäynnin tuntimäärään ei lasketa matkaan käytettäviä työtunteja, vaan ne kuuluvat käynnin hintaan. Käynnin hinta Käyntihinta on kertaluonteinen hinta, joka pitää sisällään henkilöstön, auton ja kaikki muut käyntiin liittyvät kustannukset. Käyntihinta peritään vain kerran Valkeakoskella käydessä, vaikka samalla käynnillä hoidetaan useamman keittiön laitekorjaus samalla. Yhtä käyntihintaa (kilometrit, ajoaikaan kuuluvat palkkakulut ja kaikki muut kulut) käytetään vertailussa käyntihintana kaikissa Valkeakosken kaupungin keittiöissä käynneistä. Varaosahinnat Varaosahintoja ei käytetä vertailussa, mutta palvelun toimittaja sitoutuu toimittamaan kilpailutetut, edulliset ja laadukkaat varaosat tarjousta jättäessään. Muut hinnat Mitään muita kustannuksia, kuten laskutus-, pienlaskutus-, toimisto- tms. ei hyväksytä. Laskutus Laskut lähetetään kaupungin yleiseen laskutusosoitteeseen verkkolaskuna. Laskusta tulee käydä ilmi laskutuskohde, tehty työtuntimäärä, käynnin hinta ja käytettyjen varaosien nimi, merkki, tunnistenumero ja hinta. Laskuissa tulee olla maksuaikaa 30 vrk. Kesä- ja muiden loma-aikojen mahdollisista maksupostien myöhästymisistä ei makseta korvauksia. Muut ehdot Noudatamme Jyse 2014- kaupan ehtoja Kaikki yhteydenpito tilaajaan tulee hoitaa selkeällä suomenkielellä, myös tarjous kokonaisuudessaan tulee olla suomenkielinen. Pidätämme oikeuden olla valitsematta mitään tarjoajaa ja keskeyttää hankinta. Valitsemme tarjoajista 1-3 palvelun tuottajaa hinnan mukaan. Tilaaja ei sitoudu hankkimaan miltään tarjoajalta mitään ennalta sovittua korjaus- tai huoltomäärää. Osatarjouksia ei hyväksytä. Useampi yrittäjä voi antaa tarjouksen yhdessä tarjoajaliittymänä, erillisiä osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajaliittymänkin tarjouksessa kaikki tarjouspyynnön kohdat tulee toteutua. Muuten tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen ja hylätään vertailussa. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Avioidut korjauskerrat ovat edellisten vuosien käyneistä laskettuja keskimääräisiä arvioita eivätkä sido tarjouksen pyytäjää. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden korjauttaa laitteita ja koneita vain tarvittavat kerrat. Mahdolliset lisäkysymykset vain Cloudia ohjelman kautta. Vastaukset on kaikkien luettavissa. Tämän jälkeen tarjouspyyntöä ei enää tarkisteta. Jokainen tarjoaja on itse vastuussa Cloudia-järjestelmään annettujen tarkistusten tietoonsa saattamisesta.