Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
200142
Hankinnan nimi
Turvateknologiset ratkaisut kotona asuville asiakkaille / Siun sote
Päätöspäivämäärä
4.12.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Stella Kotipalvelut Oy - Hälytyskeskusjärjestelmä ja teknologiset ratkaisut

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti eri asiakasryhmien kotiin vietävien turvateknologiaratkaisujen hankinnan Siun sotelle sopimuskaudelle (tavoite) 1.1.2019 - 31.12.2020 jatkuen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla, jos sopimusta ei irtisanota päättymään sopimuskauden loppuun. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla 1.1.2021 alkaen, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.