Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
208577
Hankinnan nimi
Inkoon kunnan suun terveydenhuollon palveluiden hankinta
Päätöspäivämäärä
5.12.2018
Hankintayksikkö
Ingå kommun - Inkoon kunta
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Tämän tarjouspyynnön kohteena on Inkoon kunnan ostopalveluina järjestettävät suun terveydenhuollon palvelut. Hankinnan kohde ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1: Palvelukuvaus. Hankinnasta on tehty aikaisemmin ilmoitus 28.9.2018 Ilmoitus on julkaistu Tarjouspalveluun Hilmaan (2018-020104) Määräaika muutettu - annettu lisää laskenta-aikaa kysymyksiin annettujen vastausten täydennyksien takia. Liitteiksi lisätty aiemmin esitetyt kysymykset vastauksineen.