Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
200570
Hankinnan nimi
Joensuun alueen traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut
Päätöspäivämäärä
17.12.2018
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Itä-suomen kuntainfra oy - POS4: Henkilötyö (alv 0 %) - POS5: Muut koneet/laitteet (alv 0 %) Joensuun Ympäristötuotanto Oy - POS4: Henkilötyö (alv 0 %) - POS5: Muut koneet/laitteet (alv 0 %) kiinteistöyhtymä tahvanainen - POS3: Keräävät suurtehoruohonleikkurit (alv 0 %) - POS4: Henkilötyö (alv 0 %) - POS5: Muut koneet/laitteet (alv 0 %) Konepalvelu H. Tahvanainen Oy - POS5: Muut koneet/laitteet (alv 0 %) Koneurakointi Keijo Eronen - POS2: Puistonhoidon ja puistorakentamisen koneet (alv 0 %) - POS4: Henkilötyö (alv 0 %) - POS5: Muut koneet/laitteet (alv 0 %) Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - POS5: Muut koneet/laitteet (alv 0 %) MANIJAHTI OY - POS1: Katujen hoidon ja infrarakentamisen koneet (alv 0 %) - POS3: Keräävät suurtehoruohonleikkurit (alv 0 %) - POS4: Henkilötyö (alv 0 %) - POS5: Muut koneet/laitteet (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan koskien yksikköhintaperusteisten traktori- ja keräävien suurtehoruohonleikkureiden palveluiden tuottamista sopimuskaudelle 1.1.2019 – 31.12.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelut tulevat Joensuun kaupungin käyttöön. Työkohteet ovat pääsääntöisesti kantakaupungin alueella. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia muita työkonepalveluita tai rakennusurakoita. Hankinnassa on käytetty kohteiden etusijajärjestysmallia; mikäli tarjoaja haluaa tarjota sekä positioon 1 että 2, mutta tarjoajan resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen niin tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan kohteeseen, vaikka resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamisen, ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisen kohteen vertailussa. Hankintamalli on positioissa 1 ja 2 yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta. Positioon 3 valitaan kaksi (2) koneyksikköä. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneet koneyksiköt. Palvelutilauksen saa pistejärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone kuljettajineen. Jos työssä tarvitaan muita, kuin vähimmäisvaatimuksina esitettyjä lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen huomioon tilausta tehtäessä. Positioihin 4 ja 5 valitaan kaikki hyväksyttävän tarjoukset tehneet toimijat. Positioon 5 tarjottuja muita koneita ja laitteita käytetään tarvittaessa ja töiden tilauksessa otetaan huomioon koneen/laitteen hinta sekä soveltuvuus tehtävään työhön.