Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
210836
Hankinnan nimi
Toimistotilojen kartoitus ja suunnitelma
Päätöspäivämäärä
21.1.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

WSP Finland Oy - Toimitilakartoitus Tohmajärven kunnalle (20 000 € alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan toimitilakartoituksen hankinnan. Tohmajärvellä valmistellaan kunnanvirastorakennuksen peruskorjausta. Kunnan toimistotilat ovat hajallaan useissa eri rakennuksissa siten, että kukin toimiala on omissa tiloissaan. Ennen peruskorjauspäätösten tekemistä käytetään ulkopuolista asiantuntemusta tilatarpeiden arviointiin, toiminnallisuuden kehittämiseen ja jatkotoimenpide-ehdotuksiin. Tarjouspyynnöllä Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyysi lopullista tarjousta Tohmajärven kunnalle tehtävästä toimitilojen kartoituksesta ja suunnitelmasta. Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. Ranskalaisena urakkana. Tohmajärven kunnalle tehtävän toimitilakartoituksen kokonaishinta, johon sisältyy kaikki muut kulut (esim. matkat ja majoitukset) on enintään 20 000 € (alv 0%)