Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
209088
Hankinnan nimi
Puutavaran hankinta Joensuun kaupungin kouluille
Päätöspäivämäärä
5.2.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Arto Heinonen - Mänty US 1 – 2 sahattu kuivattu: - Mänty US EM höylätty kuivattu: - Koivu A – laatu tuppeensahattu: - Koivu E – laatu sahattu kuivattu: kuksapuuksi ei sydänpuuta - Kuusi sahattu AB/ST kuivattu:

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puutavaran hankinnan Joensuun kaupungin kouluille sopimuskaudelle 01.06.2019 - 31.05.2021 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 01.06.2021-31.05.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.