Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
209810
Hankinnan nimi
Joensuun Uutiset -lehden painatus ja jakelu
Päätöspäivämäärä
8.2.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Punamusta Oy - Joensuun Uutiset -lehden painatus ja jakelu kokonaisuutena - Optio: Toimituspalvelu Joensuun kaupungin palvelupisteisin, 10 palvelupistettä, keskimäärin 50 lehteä / palvelupiste

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Uutiset –tiedotuslehden painatuksen ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 01.02.2019 - 31.01.2020 + optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.2.2020 - 31.1.2021 + 1.2.2021 - 31.1.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankinta-sopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.