Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2019-002
Hankinnan nimi
Toimintavälineiden ja lastentarvikkeiden hankinta
Päätöspäivämäärä
11.3.2019
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

ELLI Early Learning Oy - OSA-ALUE 4: Esiopetusvälineet - OSA-ALUE 5: Erityisopetusvälineet F-Musiikki Oy - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön Lekolar-Printel Oy - OSA-ALUE 1: Leikki- ja liikuntavälineet - OSA-ALUE 4: Esiopetusvälineet - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön - OSA-ALUE 3: Lastentarvikkeet - OSA-ALUE 5: Erityisopetusvälineet Tevella Oy - OSA-ALUE 1: Leikki- ja liikuntavälineet - OSA-ALUE 4: Esiopetusvälineet - OSA-ALUE 2: Soittimet varhaiskasvatuksen käyttöön - OSA-ALUE 3: Lastentarvikkeet - OSA-ALUE 5: Erityisopetusvälineet

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa