Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
223520
Hankinnan nimi
LVI-suunnittelun puitejärjestely vuosille 2019-2021
Päätöspäivämäärä
19.3.2019
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

GHS Group Oy Alte Oy Rejlers Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyysi tarjousta LVI-suunnittelun puitejärjestelyn perustamiseksi vuosille 2019-2021