Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
212994
Hankinnan nimi
Kaivojen tyhjennykset / viemärinhuoltopalvelut
Päätöspäivämäärä
16.4.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Remeo Oy - Kaivojen ja viemäreiden tyhjennykset, aukaisut, pesut, huuhtelut (sisä- ja ulkotiloissa ja sulatukset / VYÖHYKE 2 - Kaivojen ja viemäreiden tyhjennykset, aukaisut, pesut, huuhtelut (sisä- ja ulkotiloissa ja sulatukset / VYÖHYKE 1

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia kaivojen tyhjennyksestä ja viemärinhuoltopalveluista ajalle 1.3.2019 - 31.12.2022 (optio 1 vuotta). Tarjoaja sitoutuu tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen kaupungin tytäryhteisöille, Raahen koulutuskuntayhtymälle ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle sekä Siikajoen kunnalle. Tytäryhteisöt, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä sekä Siikajoen kunta tekevät omat päätöksensä tarjousten mahdollisesta hyödyntämisestä. Tarjoajan tai tarjousliittymän tulee ilmoittaa tarjouksessaan se kokonaisautomäärä (alihankkijan kalusto mukaan lukien), jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. Mikäli tarjoaja on tarjonnut kohteita joissa edellytetään erilaisia kalustotyyppejä, tulee kokonaismäärä eritellä kalustotyypeittään. Mikäli kaluston kokonaismäärää ei rajata tarjouksessa, tarjoaja vastaa siitä, että sillä on tarvittava kalusto koko pyydetyn palvelun hoitamiseen. Yhteenliittymä = palveluntuottajat voivat liittyä yhteen tehdäkseen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousliittymä) edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailurajoituksista annetun lain kanssa. Tarjoukseen tulee liittää kaikkien yhteenliittymään osallistuneiden palveluntuottajien allekirjoittama sitoumus, siitä että tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. Palvelun tarjoaja saa käyttää alihankintaa, mutta ketjutusta ei hyväksytä. Alihankkijan käytöstä pitää liittää tarjoukseen selvitys. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjousasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Alihankkijasta on ladattava samat liitetiedot tarjouksen liitteeksi, mitä vaaditaan palvelun tarjoajalta. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista palvelun tilaajalle kuin omastaan. Raahen kaupunki on liittynyt mukaan Hinku-verkostoon ja valitun toimijan tulee toiminnassaan huomioida Hinku-kriteerien täyttyminen. Käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää 11.1.2019 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista ja samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten palautuspäivä 21.1.2019 klo 12.00. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).