Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
220025
Hankinnan nimi
Tuntiveloitusperusteiset ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) mitaus, säätö-, tarkastus-, puhdistus- ja asennustyöt
Päätöspäivämäärä
23.4.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Caverion Suomi Oy - Vyöhyke 3. Pyhäjoen kunnan alueen IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt - Vyöhyke 4. Siikajoen kunnan alueen IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt OSp Oulun Saneerauspalvelu Ky. - Vyöhyke 1. IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt - Vyöhyke 2. IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt Raahen ilmastointiasennus Oy - Vyöhyke 1. IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt - Vyöhyke 2. IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt - Vyöhyke 3. Pyhäjoen kunnan alueen IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt - Vyöhyke 4. Siikajoen kunnan alueen IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt Raahen LVI-palvelu Oy - Vyöhyke 1. IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt - Vyöhyke 2. IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt - Vyöhyke 3. Pyhäjoen kunnan alueen IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt - Vyöhyke 4. Siikajoen kunnan alueen IV-järjestelmien asennus-, puhdistus-, tarkastus-, säätö- ja mittaustyöt

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin tekniselle keskukselle ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle (töiden tilaajat) tuntiveloitusperusteisista ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) mittaus, säätö-, tarkastus-, puhdistus- ja asennustöistä sopimuskaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 (+optio 2 vuotta). Hankinta on jaettu kahteen vyöhykkeeseen: Vyöhyke 1: Raahen alue Vyöhyke 2: Vihannin alue Vyöhyke 3: Pyhäjoen kunnan alue Vyöhyke 4: Siikajoen kunnan alue Osatarjoukset hyväksytään. Raahen kaupungin tuntiveloitusperusteisten IV-töiden hankintamäärä n. 1500 tuntia / vuosi ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hankintamäärä n. 300 tuntia/vuosi. Määrät ovat suuntaa antavia eikä siten Tilaajia sitovia. Tilattavien töiden suoritusajat voivat vaihdella muutamasta tunnista useampaan päivään. Työt tilataan tilaajan aikataulun mukaisesti kirjallisella tilauksella. Töiden laajuus määritellään hankekohtaisesti tilauksen yhteydessä. Työt on aloitettava ja saatettava loppuun kohdekohtaisesti suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Työtilaukset tehdään puitejärjestelyn mukaisessa toimitusjärjestyksessä. Työtilaus siirtyy järjestyksessä seuraavalle toimittajalle, mikäli tilausjärjestyksen mukaisella toimijalla ei ole kapasiteettia toteuttaa tilausta edellytetyllä aikataululla. Työaika on pääsääntöisesti arkipäivisin 7.00 - 16.00. Laskutettavaan työaikaan ei kuulu lounas- eikä kahvitauko. Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus hankki palvelut puitejärjestelyin. Raahen kaupunki voi myös pyytää puitejärjestelyyn valituilta palvelun toimittajilta kokonaishintaisia tarjouksia valitsemistaan kohteista. Raahen kaupungin konserniyhtiöt ja säätiöt sekä Raahen Seudun koulutuskuntayhtymä ovat myös oikeutettuja hankkimaan palveluja tämän puitejärjestelyn mukaisesti ja tekevät omat päätöksensä tarjousten hyödyntämisestä. Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 15.3.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten jättöaika päätyy 26.3.2019 klo 12.00.