Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
229566
Hankinnan nimi
Vapaudenpuiston rakentaminen v. 2019 ja Kaupungintalonpuiston rakentaminen v. 2019 (optio)
Päätöspäivämäärä
29.4.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Viherrakenne J Turunen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden rakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin ruutukaava II alueella sijaitsevien kohteiden rakentamisen. 1. Vapaudenpuiston v. 2019 rakentaminen Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen Joensuun kaupungin Vapaudenpuisto rakennussuunnitelma asiakirjaluettelossa 15.03.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. 2. Kaupungintalon puiston rakentaminen (optio) Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen Joensuun kaupungin Kaupungintalonpuiston rakennussuunnitelma asiakirjaluettelossa 15.03.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Vapaudenpuiston viherrakennusurakan on oltava kokonaisuudessaan valmiina 30.09.2019 mennessä. Vapaudenpuiston katuvalourakan on oltava kokonaisuudessaan valmiina 30.09.2019 mennessä. Kaupungintalonpuiston (optio) viherrakennusurakan on oltava kokonaisuudessaan valmiina 30.10.2019, mikäli optio päätetään toteuttaa. Kaupungintalonpuiston (optio) katuvalourakan on oltava kokonaisuudessaan valmiina 30.10.2019, mikäli optio päätetään toteuttaa.