Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2018-1330
Hankinnan nimi
Viitesuunnitelman laatiminen älykkään elinkaarikorttelin alueelle laadittavan asemakaavan pohjaksi
Päätöspäivämäärä
2.5.2019
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Luo arkkitehdit Oy - Viitesuunnitelma

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Viitesuunnitelman laatiminen elinkaarikortteliin