Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
231581
Hankinnan nimi
Keskusurheilukentän peruskorjaus v. 2019 (Projekti 28599)
Päätöspäivämäärä
8.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen maanrakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla luetellun Joensuun kaupungin Linnunlahden (17) kaupunginosassa sijaitsevan keskusurheilukentän peruskorjauksen. Urheilukentän pinnoitteet rakennetaan Mondo –pinnoitteella. 1. Linnunlahden (17) asemakaava-alue; keskusurheilukentän peruskorjaushankkeen pääsuoritteita ovat mm.: • joustopäällysteet • vesieste • kuulantyöntöpaikat • pituushyppypaikat • uusi seiväshyppypaikka katsomon eteen • sisäradan linjakuivatuskouru lietepesineen • ratareunus • käyttöön jäävät viemärit ja muu putkisto tarkastetaan ja näkyvät vauriot korjataan. • putket ja kaivot puhdistetaan mahdollisesta lietteestä. • moukarin ja kiekon heittopaikka • yleisökaide kulkuportteineen • maavallikatsomon ja juoksuradan välinen alue päällystetään • kaapelivetokaivojen kansistot • poistetaan puustoa harjoittelusuoran läheisyydessä • vihertyöt tarvittavilta osin (nurmikon korjaus- ja puiden istutus) • sähkötyöt erillisen suunnitelman mukaan • muut urakkarajaliitekartassa_Urakkarajat _lisätty urakkarajat 19.3.2019 / AR Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen Joensuun keskuskenttä asiakirjaluettelo_30.6.2018 suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Tilaaja toimittaa määräluettelon urakkalaskentaa varten, määrät eivät sido tilaajaa. Koko maanrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 15.11.2019.