Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
225642
Hankinnan nimi
Toiminnallisen työkyvyn arviointipalvelut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
8.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Honkalampi-säätiö -

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin pitkäaikaistyöttömien toiminnallisen työkyvyn arviointipalvelun toteutuksen sopimuskaudelle 1.6.2019 - 31.5.2022. Joensuun kaupungin tavoitteena on arvioida pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeita ja tarjota apua kuntoutumisen ja eläkemahdollisuuksien selvittämiseksi. Arviointiprosessia koordinoi Joensuun kaupungin työllisyyspalvelut, joka hankkii asiakkailleen palveluntuottajalta arviointijaksot ja tarvittavat lääkäripalvelut pääsääntöisesti Siun soten työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskukselta ja tarvittavin osin ostopalveluna (erillinen hankinta). Hankintasopimuksen piiriin tulevat kuulumaan mahdollisesti myös kaksi ESR-rahoitteista työllisyyshanketta "Luotsi" ja "Topakka", mikäli ne saavat rahoituksen. Molempien mahdollisten hankkeiden hallinnoijana tulee toimimaan Joensuun kaupunki. Hankintamalli on yhden (1) palveluntuottajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta palveluntuottajalta. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.