Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
220944
Hankinnan nimi
Sairaalavälineiden pesukoneet ja kuivauskaapit, Siun sote
Päätöspäivämäärä
8.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Miele Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sairaalavälineiden pesukoneiden ja kuivauskaappien hankinnan. Hankittavat laitteet tulevat Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten, käyttöön. Laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.