Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2019-1314
Hankinnan nimi
Katu- ja vesihuollonsuunnittelu, Purupihkankatu
Päätöspäivämäärä
13.5.2019
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Ramboll Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osasto ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonaishintatarjousta 13. kaupunginosassa sijaitsevalle Purupihkankadun katu- ja kevyen liikenteen väylän-, katuvalaistuksen, liikenteenohjauksen sekä vesihuollon suunnittelun hulevesiviemärin osalta suunnittelusta seuraavilta yrityksiltä; Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Ympäristö Oy ja WSP Finland Oy. Määräaikaan mennessä kaikki em. mainitut yritykset jättivät tarjouksen. Kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Ramboll Finland Oy hintaan 14 950 € (alv. 0%) HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.