Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
232597
Hankinnan nimi
4 kpl lavamaastoautoja Pick-Up Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle
Päätöspäivämäärä
15.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Veljekset Laakkonen Oy - POS 1: Dieselikäyttöinen lavamaastoauto Pick-Up, rekisteröity 5 henkilölle - POS 2: Dieselikäyttöinen lavamaastoauto Pick-Up, rekisteröity 5 henkilölle - POS 3: Dieselikäyttöinen lavamaastoauto Pick-Up, rekisteröity 5 henkilölle - POS 4: Dieselikäyttöinen lavamaastoauto Pick-Up, rekisteröity 5 henkilölle

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois Karjalan pelastuslaitoksen käyttöön tulevien neljän (4 kpl) lavamaastoauton Pick-Up hankinnan. Ajoneuvojen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos antaa vaihdossa yhden (1 kpl) lavamaastoauton/kohderyhmä. Vaihtolavamaastoautot kohderyhmittäin ovat seuraavat: POS 1: Isuzu D-MAX PICUP, EAI-481 POS 2: Isuzu D-MAX PICUP, EAI-482 POS 3: Isuzu D-MAX PICUP, EAI-483 POS 4: Nissan NP 300 PICUP, EKI-434 Hankinnassa sovellettiin kohteen etusijajärjestys -mallia: Mikäli tarjoaja haluaa tarjota useampaan positioon, kuin mitä tarjoaja pystyy toimittamaan ajoneuvoja, tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan positioon, vaikka tarjottavia ajoneuvoja olisi esim. vain yksi ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisten kohteiden vertailussa. Esimerkit: 1) Tarjoaja A pystyy toimittamaan useamman ajoneuvon. Tällöin tarjoajan tulee laittaa niihin positioihin etusijaksi 1, mitkä pystyy toteuttamaan. Tällöin samoja ajoneuvoja ei myöskään voi tarjota useisiin positioihin. 2) Tarjoaja A voi pystyy toimittamaan vain yhden ajoneuvon, mutta tarjoaja A haluaa tarjota useampaan positioon. Tällöin tarjoaja A laittaa haluamaansa positioon etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 jne. Tarjoaja B voittaakin tarjoaja A:n ensisijaisen position niin tällöin tarjoaja A voi tulla valituksi toissijaiseen jne. Mikäli tarjoaja A voittaa ensisijaisen positionsa niin tällöin tarjoaja A ei voi tulla valituksi toissijaisiin kohteisiin. Samalla tavoin etusijajärjestys tulee merkata, mikäli tarjoaja tarjoaa kahta tai kolmea eri ajoneuvoa. Etusijajärjestys tulee ilmoittaa niiden ajoneuvojen osalta, joita tarjoaja tarjoaa useampaan positioon. Esimerkiksi, jos tarjoaja tarjoaa ajoneuvoa A positioihin 1 ja 2 ja ajoneuvoa B positioihin 3 ja 4 tulee ajoneuvo A:n osalta laittaa haluamaansa positioon etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 jne. Ajoneuvo B:n osalta tulee myös laittaa ensisijaiseen positioon etusijaksi 1 ja toissijaiseen positioon etusijan 2 jne. 3) Tarjoaja A:n pystyy toimittamaan vain yhden ajoneuvon ja haluaa tarjota vain yhteen positioon. Tällöin tarjoajan tulee laittaa haluamaansa positioon etusijaksi 1 ja jättää tarjoamatta toisia positioita. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.