Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
234609
Hankinnan nimi
Enon koulukeskus rakennus B purkaminen
Päätöspäivämäärä
15.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Mestaripurkajat oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Enon koulukeskuksen rakennus B:n purku-urakkahankinnan. Rakennuksen kerrosala on noin 861 kem². Urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan asetusten, eri viranomaisten ja julkisten laitosten määräyksiä ja sääntöjä, sekä tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Urakoitsijan tulee huolehtia tarvittavista viranomaisilmoituksista ja muista vastaavista ilmoituksista, kuten esim. asbesti ilmoituksesta. Asbestipurkutöitä suorittavilla tulee olla asbestipurkutyölupa. Purkutyötä suorittavalla henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Purkutyöt voidaan aloittaa 04.06.2019 ja niiden tulee olla valmiit 30.07.2019 mennessä. Rakennusaikaan katsotaan sisältyvän kohtuullinen määrä lisä- ja muutostöitä. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta. Urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä työmaapalveluiden tuottajana.