Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
209905
Hankinnan nimi
Kontiolahden kunnan infra- ja maankäyttösuunnittelupalvelut
Päätöspäivämäärä
16.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - POS 2 / Maankäyttösuunnittelu (alv 0%) Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju - POS 2 / Maankäyttösuunnittelu (alv 0%) Ramboll Finland Oy - POS 1 / Infrasuunnittelu (alv 0 %) - POS 2 / Maankäyttösuunnittelu (alv 0%) Sitowise Oy - POS 1 / Infrasuunnittelu (alv 0 %) WSP Finland Oy - POS 1 / Infrasuunnittelu (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan infra- ja maankäyttösuunnittelupalveluiden sekä asiantuntijatyön hankinnan sopimuskaudelle 1.5.2019 - 30.4.2022. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely kohderyhmittäin, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta ja muut hintatiedot (matka-, majoitus-, päivärahakustannukset yms.).