Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
216308
Hankinnan nimi
Lukot, heloitustarvikkeet, asennus- ja huoltopalvelu
Päätöspäivämäärä
17.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

BLC TUrva Oy (3.) Karjalan Lukko V. Loukiainen Oy (2.) Teokem Oy (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä tarvittavien mekaanisisten ja sähköisisten lukkojen, helojen lukitustarvikkeiden sekä niiden asennus-, huolto-, korjaus- ja sarjoituspalvelun hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.6.2021 - 31.5.2022 sekä 1.6.2022 - 31.5.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ja tarjousten valintaperusteena on halvin hinta, eli toimittajiksi valitaan kolme halvimman tarjouksen tehnyttä, laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävää toimittajaa. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tilaajat eivät sitoudu vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättävät oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sido tilaajia. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tilaa tuotteen / palvelun ensisijaisesti puitejärjestelyn vertailussa ensimmäiseksi tulleelta toimittajalta, jonka tuoteluetteloon tarvittava tuote sisältyy. Mikäli ensimmäiseksi tullut toimittaja ei pysty toimittamaan tuotetta/palvelua, tilataan tuote/palvelu vertailussa seuraavaksi tulleelta. Mikäli toiseksi tullut ei pysty toimittamaan, tilataan vertailussa kolmanneksi tulleelta.