Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KT232958/KIRDno-2018-172
Hankinnan nimi
Jalkapallonurmien hoitotyöt
Päätöspäivämäärä
17.5.2019
Hankintayksikkö
Kirkkonummen kunta
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa