Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
223622
Hankinnan nimi
Nurmeksen kaupungin koulukuljetukset ja kutsuohjattu palveluliikenne (Katuri)
Päätöspäivämäärä
22.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Jukka Korhonen - Koulukuljetus kohde 6: (PALOMÄKI) (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 17: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue B Ollin Palvelutaksi ja Tilausajot Oy - Koulukuljetus kohde 8: (HÖLJÄKKÄ) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 9: (KUOHATTI) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 11: (TAAJAMAN JA TAAJAMAN LÄHIALUEEN KULJETUKSET, MM. KÄNKKÄÄLÄ (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 12: (KUOKANVAARA, SAVILEHTO) (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 16: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue A - Palveluliikenne kohde 18: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue C taksi jukka kokkonen - Koulukuljetus kohde 15: Invakuljetukset (alv 0%) Taksi-ja tilausliikenne J. Miettinen oy - Koulukuljetus kohde 1: sisältää kohteet 1A ja 1B (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 2: (SARAMO, PUIROO) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 3: (HEINÄPURO, PITKÄKOSKI, YLIKYLÄ) (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 4: (PETÄISKYLÄ) (alv 0%) - Palveluliikenne kohde 19: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue D Tmi Taksi Ari Piironen - Koulukuljetus kohde 10: (HOIKKA, RITOLA, SOINILA) (alv 0%) TMI Taksi Meriläinen Jari - Koulukuljetus kohde 5: (KYNSINIEMI, LUKANPURO) (alv 0%) Tmi Tomi Heikkinen - Koulukuljetus kohde 7: (SALMENKYLÄ) (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin koulukuljetuksien ja katuri-palveluliikenteen hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2019 - 31.07.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Pyörätuolia käyttävien oppilaiden kuljetuksissa on sopimuskauden 01.08.2019 - 31.07.2022 lisäksi yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimuskausi ja sopimuksen jatkaminen kohteissa 1 - 14 ja 16- 19: Sopimuskausi on 01.08.2019 - 31.07.2022. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.08.2022 - 31.07.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimuskausi ja sopimuksen jatkaminen kohteessa 15: Sopimuskausi on 01.08.2019 - 31.07.2022. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2022 - 31.07.2023 sekä 01.08.2023 - 31.07.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista irroittaa. Hankinnan kohteen kriteerit kohdassa ilmoitettuihin kohteisiin 1 - 12 voi halutessaan tarjota hintaa vaihtoehtoisesti myös yhteistarjouksessa vaihtoehtoisessa kohteessa 14. Lisäksi hankinnan kohteen kriteerit kohdassa ilmoitettuihin kohteisiin 2 - 4 ja 10 voi halutessaan tarjota vaihtoehtoisesti myös yhteistarjouksessa vaihtoehtoisessa kohteessa 13. Mikäli kohteiden 1 - 12 erilliset voittavat tarjoukset yhteensä ovat halvemmat kuin kohteen 14 vaihtoehtoisen kokonaistarjouksen voittava tarjous tai vaihtoehtoisen kohteen 13 ja erillisten tarjousten (kohteet 1, 5 - 9 ja 11 - 12) yhdistelmän voittavat tarjoukset, valitaan toimittajat kohdekohtaisesti. Mikäli vaihtoehtoisen kohteen 14 voittavan tarjouksen kokonaistarjous ko. kohteista on halvempi kuin ko. kohteiden erilliset voittavat tarjoukset yhteensä tai vaihtoehtoisen kohteen 13 ja erillisten tarjousten (kohteet 1, 5 - 9 ja 11 - 12) yhdistelmän voittavat tarjoukset, valitaan kokonaistarjous, eli yksi toimittaja eritetylle kohteelle. Mikäli vaihtoehtoisen kohteen 13 ja erillisten tarjousten (kohteet 1, 5 - 9 ja 11 - 12) yhdistelmän voittavat tarjoukset yhteensä ovat halvemmat kuin kohteen 14 vaihtoehtoisen kokonaistarjouksen voittava tarjous tai kohteiden 1 - 12 erilliset voittavat tarjoukset yhteensä, valitaan vaihtoehtoisen kohteen 13 ja erillisten tarjousten (kohteet 1, 5 - 9 ja 11 - 12) yhdistelmän voittavat tarjoukset. Mikäli kohteissa 1 - 12 jää kohderyhmä tai kohderyhmiä ilman tarjousta, yhteishintaa ei saada vertailukelpoiseksi, niin silloin valitaan vaihtoehtoisenkohteen 14 kokonaistarjous. Mikäli tarjoaja haluaa tarjota useampaan kohteeseen, mutta tarjoajan resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen niin tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan kohteeseen, vaikka resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamisen, ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisen kohteen vertailussa. Esimerkit: 1) Tarjoaja A pystyy toteuttamaan useamman kohteen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa niihin kohteisiin etusijaksi 1, mitkä pystyy toteuttamaan. 2) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen, mutta tarjoaja A haluaa tarjota useampaan kohteeseen. Tällöin tarjoaja A laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 ja kolmanteen vaihtoehtoon etusijan 3. Tarjoaja B voittaakin tarjoaja A:n ensisijaisen kohteen niin tällöin tarjoaja A voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. Toissijaisen kohteen ja kolmannen vaihtoehdon voi määritellä vain yhden kerran, koska resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen. Mikäli tarjoaja A voittaa ensisijaisen kohteensa niin tällöin tarjoaja A ei voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. 3) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen ja haluaa tarjota vain yhteen kohteeseen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja jättää tarjoamatta toista kohdetta.