Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
214749
Hankinnan nimi
Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen Koli-Ahmovaara alueille ja strategisen yleiskaavan laatiminen osayleiskaava-alueelta ulottuen Kolin iso kuva 2050 -selvityksen matkailusolmujen alueille (Napakallio, Nunnanlahti, Paalasmaa ja Vuonislahti)
Päätöspäivämäärä
29.5.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen hankinnan Koli - Ahmovaara alueille ja strategisen yleiskaavan laatimisen hankinnan osayleiskaava-alueelta ulottuen Kolin iso kuva 2050 -selvityksen matkailusolmujen alueille (Napakallio, Nunnanlahti, Paalasmaa ja Vuonislahti) tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Hankintamalli on yhden tai kahden (1-2) toimittajan järjestelmä, jossa tilaaja tekee sopimuksen valitun/valittujen toimittajan/toimittajien kanssa. Hankinnan kohteen kriteerit kohdassa ilmoitettuihin kohteisiin 1 - 2 voi halutessaan tarjota hintaa vaihtoehtoisesti myös yhteistarjouksena kohteessa 3. Mikäli kyseisten kohteiden 1 - 2 erilliset voittavien tarjousten kokonaispisteiden keskiarvo on korkeampi kuin kohteen 3 voittavan tarjouksen kokonaispistemäärä, valitaan jokaiselle erilliselle kohteelle oma toimittaja. Mikäli kohteen 3 voittavan tarjouksen kokonaispistemäärä on korkeampi kuin kohteiden 1 - 2 voittavien tarjousten kokonaispisteiden keskiarvo, niin valitaan vaihtoehtoinen tarjous, eli yksi toimittaja eritetyille kahdelle kohteelle.