Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
238498
Hankinnan nimi
Sortavalankadun kiertoliittymä, projekti 2544
Päätöspäivämäärä
4.6.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin Niinivaaran (5) asemakaava-alueella sijaitsevan kohteen rakentamisen. 1. Niinivaara (5) asemakaava-alue a. Kiertoliittymän rakentaminen Karjalankadun ja Sortavalankadun risteykseen b. Katuosuuksien rakentamiset molempien katujen suuntaisesti c. Yhdistettyjen jalankulun ja pyöräilyn väylien rakentaminen Sortavalankadun ja Karjalankadun suuntaisesti d. Infra-verkostot e. Viheralueet mukaan lukien keskisaarekkeen viher- ja kivityöt suunnitelman mukaan f. Muut urakkarajaliitekartassa Sortavalankatu_urakkarajat_24.4.2019 / TR olevat alueet Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa 31.3.2017 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Koko kadunrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 30.9.2019. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.