Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
237625
Hankinnan nimi
Ennaltaehkäisevän työn ja perhepalvelujen vaikuttavuuden selvitys
Päätöspäivämäärä
6.6.2019
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki
Valitut toimittajat

PTCServices Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Vantaan kaupungin valtuusto on antanut Vantaan sosiaali- ja terveyden huollon perhepalvelujen tulosalueelle tehtäväksi laatia selvitys ennaltaehkäisevän työn ja perhepalvelujen vaikuttavuudesta. Tehtävään käytetään ulkopuolista selvittäjää. Perhepalvelut on laaja kokonaisuus ja käsittää palveluja varhaisesta tuesta lastensuojelun vaativaan laitoshoitoon. Vantaalla on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä palvelujen painopisteen siirtämiseksi varhaisen tuen palveluihin korjaavien sijaan. Vantaalaisten hyvinvointia vahvistavia ennaltaehkäiseviä palveluja on perhepalvelujen lisäksi muilla tulos- ja toimialoilla, mm. neuvolatoiminta ja avoin päiväkotitoiminta (sivistystoimi). Tehtävä selvitys koskee vain perhepalveluja. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjesti keväällä 2019 tarjouskilpailun ennaltaehkäisevän työn ja perhepalvelujen vaikuttavuuden selvityksestä.