Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
244192
Hankinnan nimi
Raahe-opiston opinto-ohjelma 2019-2020
Päätöspäivämäärä
26.6.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Rannikon Laatupaino Oy - Opinto-ohjelma

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyysi tarjouksia puitesopimukseen valituilta toimittajilta minikilpailutuksella painatuspalvelua Raahe-opiston opinto-ohjelma 2019-2020 painatuksesta. Tarjouksensa jättivät kaikki puitesopimukseen valitut toimittajat sekä Viestipaino Oy, joka ei kuulu puitesopimuksen piiriin. Minikilpailutus suoritetaan ainoastaan hinnan perusteella, muut ehdot on kilpailutettu puitesopimuksen kilpailutuksessa.