Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
239922
Hankinnan nimi
Innovatiivinen elintarvike, Polkka oy
Päätöspäivämäärä
27.6.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

osuuskunta Myötävoima -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polkka oy:n uuden, innovatiivisen elintarvikkeen hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2019 - 31.07.2023. Tämän jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassaolevana. Tahtotilana oli kehittää yhteistyössä elintarviketuottajan / tuottajien kanssa ammattikeittiö käyttöön soveltuva innovatiivinen tuote. Tavoitteena oli yksi päätuote -> Polkka Oy haluaa tarjota puhdasta, mahdollisimman vähän aikaa säilöttyä ja säilytettyä (valmistus, tarjoilu, kuljetus) elintarviketta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jossa sovelletaan EU-hankintojen mukaista innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyä. Lopullista tarjouspyyntöä on edeltänyt tuotekehitysvaihe kolmen aiemmin välipäätöksellä valitun toimittajan kanssa. Lopullinen tarjouspyyntö osoitettiin kolmelle tuotekehitykseen osallistuneelle toimittajalle. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Muut tuotekehitysvaiheeseen päässeet tuotteet voivat tulla valituiksi optioina käyttöön ns. lisätuotteena tarvittaessa ja määrärahojen puitteissa. Mahdollisten tilausten hinnat perustuvat tarjouksessa ilmoitettuun tuotteen hintaan. Optio-ostoissa noudatetaan tarjouspyynnössä esitettyjä hintaehtoja.