Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
241821
Hankinnan nimi
Kuhasalontie v. 2019, kadunrakennusurakka
Päätöspäivämäärä
1.7.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainittujen rakennuskohteiden kadunrakennusurakan hankinnan. Hanke sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin asemakaava-alueilla sijaitsevien kohteiden rakentamisen / peruskorjaamisen. 1. Penttilä (16) asemakaava-alue a. Kuhasalontien peruskorjaus välillä Luostaritie-Penttilänhovin liittymä b. Kuhasalontien päähän rakennettava kääntöpaikka sekä kääntöpaikan reunaan rakennettava uusi liittymä Luostarintielle c. Yhdistetyn jalankulun ja pyöräilyn väylien rakentaminen Kuhasalontielle d. Bussipysäkit ja rekkaparkki e. Ahtaajankujan rakentaminen urakkarajakartan puitteissa noin paalulle 30 f. Infra – verkostot g. Viheralueet h. Muut urakkarajaliitekartassa_ Kuhasalontie_Ahtaajankuja_urakkaraja_16.5.2019 olevat alueet. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa (Piirustus-luettelo_Kuhasalontie_Ahtaajankuja) 5.10.2018 / 13.5.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Rakennusvaihe I töiden tulee valmistua 15.11.2019 mennessä. Koko kadunrakennusurakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 10.7.2020. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.