Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
238187
Hankinnan nimi
Koulukuljetukset Liperin kunnan alueella (osittainen uudelleenkilpailutus)
Päätöspäivämäärä
4.7.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Taksiautoilu ja matkailu Raimo Lappalainen

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan alueen koulukuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 1.8.2019 - 30.06.2021 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.07.2021 - 30.06.2022 sekä 01.07.2022 - 30.06.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tämä kilpailutus koskee aiemman Liperin kunnan koulukuljetusten kilpailutuksen tarjouspyynnön 196940 kohdetta 14: Ylämylly 4. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.