Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
246215
Hankinnan nimi
Fasilitointi Työtä, koulutusta ja kohtaamista! -työpajaan
Päätöspäivämäärä
31.7.2019
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Well Ahead

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistaja ja Kohti aikuisten ohjaamoa -hankkeet ovat pyytänyt tarjouksia Fasilitointi Työtä, koulutusta ja kohtaamista! -työpajaan. Kyseessä on kertahankinta. Hankinnan sopimuskausi on 28.8.2019 klo 8-16. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.