Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
236690
Hankinnan nimi
Juuan kunnan ruoka- ja ateriapalvelukuljetukset
Päätöspäivämäärä
14.8.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kelan Pojat Ay - KOHDE 2: Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna, kuljetusmatka alle 13 km (alv 0%) Posti Oy - KOHDE 1: Puhtaus- ja ruokapalvelujen ateriakuljetukset (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan ruoka- ja ateriapalvelukuljetuksen hankinnan ajalle 01.09.2019 - 31.07.2021 + yhden (1) - kahdentoista (12) kuukauden optio. Sopimus voi jatkua 1 - 12 kuukaudella ajalla 01.08.2021 - 31.07.2022. Option käytöstä ja sen lopullisesta pituudesta hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen viimeistään kuutta (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per kohderyhmä, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinta koostuu kolmesta (3) kohderyhmästä, ja osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain.