Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
241270
Hankinnan nimi
Varkauden Terveyskampuksen irtokalustehankinta monitilaympäristöihin
Päätöspäivämäärä
13.8.2019
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

Isku Interior Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Tavoitteen on luoda asiakaslähtöiset viihtyisät tilat. Toimintaa ja toiminnallisuutta tukevat suunnitteluratkaisut: • Asiakaslähtöinen toimintojen sijoittuminen • Moniammatillista tiimityötä tukevat monitilaympäristöt • Eriytetty materiaali-, potilas- ja henkilöstöliikenne • Muuntojoustavat tilat • Kuntoutumista ja työhyvinvointia tukeva kaunis miljöö • Ympäristöluokitus ja energiatehokkaat ratkaisut Monitilatoimistoihin liittyvät tavoitteet: • Erotetaan potilas- ja hoitotyö toimistotyöstä • Tukee moniammatillista tiimityöskentelyä • Tukee epäformaaleja konsultaatiokäytäntöjä • Muuntojoustavuus käyttötarpeen mukaan • Ensisijaisesti ammattilaiset liikkuvat- asiakas ei • Jäykät hierargiat sairaala organisaatiossa purkautuva Tiloilla tuetaan uuden kulttuurin luomista. Tilat ovat avainasemassa uudenlaisen toimintamallin luomisessa. • Luontevia kohtaamisia työpaikalla läpi työpäivän – ihmiset tutustuvat ja juttelevat • Inspiroiva ympäristö – tärkeää asiantuntijatyössä • Tieto kulkee aiempaa paremmin • Ihmiset viihtyvät työpaikalla • Ihmiset pystyvät olemaan tuottavampia. Melu ja muut häiriötekijät taklataan hyvällä suunnittelulla, viihtyisyys luodaan kaluste-, valo- ja materiaaliratkaisuilla