Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
57145
Hankinnan nimi
Selkäydinstimulaattorit ja Intratekaaliset implantoitavat pumput
Päätöspäivämäärä
20.8.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Abbott Medical Finland Oy - Selkäydinstimulaattorijärjestelmät kivun hoitoon Medtronic Finland Oy - Selkäydinstimulaattorijärjestelmät kivun hoitoon - Intratekaalinen implantoitava pumppu

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pyysimme tarjoustanne selkäydinstimulaattoreista ja intratekaalisista implantoitavista pumpuista.