Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
238816
Hankinnan nimi
Potilaan lämpötaloutta ylläpitävät laitteet ja kertakäyttöiset tarvikkeet, Siun sote
Päätöspäivämäärä
23.8.2019
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Suomen 3M Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti potilaan lämpötaloutta ylläpitävien ilmalämpöpuhallinlaitteiden ja kertakäyttöisten lämpöpeitteiden sekä -patjojen hankinnan Siun sotelle sopimuskaudelle 1.9.2019 - 31.8.2022 + toistaiseksi voimassa oleva. Tarjoukset laitteista pyydetään sekä Leasing-hankintana että ostohankintana. Molempien tarjouksien tulee sisältää huolto sopimuskauden ajalle. Jos sopimusta ei irtisanota päättymään sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy 31.8.2022. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.