Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
SSKKY/24/02.08.01/2019
Hankinnan nimi
Tuoreen kalan ja kalavalmisteiden hankinta
Päätöspäivämäärä
26.8.2019
Hankintayksikkö
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Valitut toimittajat

Kalaliike Asp Oy - Tuoreen kalan ja kalavalmisteiden hankinta

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Salon seudun koulutuskuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia tuoreesta kalasta ja kalavalmisteiden hankinnasta yhden vuoden määräajaksi. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö on julkaistu pienhankintaportaalissa 5.8.2019. Hankinta noudatti avoimen menettelyn periaatetta. Osatarjouksia ei sallittu. Hankinnassa noudatetaan SSKKY:n omia hankintaohjeita.