Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
217555
Hankinnan nimi
Raahen kaupungin vartiointi- ja turvapalvelut
Päätöspäivämäärä
20.8.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia vartiointi- ja turvallisuuspalveluista ajalle 5.8.2019 - 31.7.2021, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Tarjouspyynnössä ilmoitetut kohteet ovat viitteellisiä ja perustuvat tämän hetkiseen tilanteeseen, eivätkä ne sido Tilaajaa. Hankittavien palveluiden määrät ovat arvioita vuodelta 2018 eivätkä sellaisenaan palvelun Tilaajaa sitovia. Tilaaja voi joutua tekemään kohteisiin muutoksia sopimuskauden aikana. Hankinnan kohteena ovat: - Hälytyskeskuspalvelut - Hälytyskäynnit (vyöhyke 1. Raahen kaupungin alue ja vyöhyke 2. entisen Vihannin kunnan alue) - Piirivartointi - Tuntiperusteiset vartijapalvelut (kiinteistöt, ei tapahtumat) Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 16.5.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 28.5.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe