Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
218563
Hankinnan nimi
Sähkötarvikkeet (tukku- ja nouto-ostot)
Päätöspäivämäärä
20.8.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Onninen Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin tekniselle keskukselle tarjouksia sähkötarvikkeista tukku- ja nouto-ostoista sopimuskaudelle 1.10.2019 - 30.9.2022 (+optio 2 vuosi). Raahen kaupungin konserniyhtiöt, säätiöt sekä kuntayhtymät ovat myös oikeutettuja hankkimaan sähkötarvikkeita tämän kilpailutuksen mukaisesti (Hankintayksiköt tekevät omat päätökset tarjousten hyödyntämisestä). Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 13.5.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjousten jättöaika päättyy 31.5.2019 klo 12.00.