Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
218564
Hankinnan nimi
LVI-tarvikkeet (tukku- ja nouto-ostot)
Päätöspäivämäärä
20.8.2019
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Onninen Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin tekniselle keskukselle tarjouksia LVI-tarvikkeista tukku- ja nouto-ostoista (pois lukien kaivo- ja putkitarvikkeet) sopimuskaudelle 1.10.2019 - 30.9.2021 (+optio 2 vuotta) Raahen kaupungin konserniyhtiöt, säätiöt sekä kuntayhtymät ovat myös oikeutettuja hankkimaan LVI-tarvikkeita tämän kilpailutuksen mukaisesti. (Hankintayksiköt tekevät omat päätökset tarjousten hyödyntämisestä) Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää 13.5.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 14.5.2019 klo 12.00. Tarjousten jättöaika päättyy 31.5.2019 klo 12.00.